Sứ mệnh và tầm nhìn

Danh mục
Sứ mệnh và tầm nhìn

TẦM NHÌN

Thị trường Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe còn nhiều tiềm năng phát triển, nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc y tế của người dân ngày càng cao, ngân sách dành cho y tế của cộng đồng dân cư tăng trưởng cao qua các năm.

Do đó, đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành cần cố gắng nhiều hơn nữa trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm dịch vụ…phục vụ các nhu cầu của khách hàng, riêng Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình luôn cải tiến sản phẩm không ngừng, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng, chinh phục khách hàng bằng chất lượng.

 

SỨ MỆNH

– Tối đa hóa lợi ích khách hàng.

– Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, thu nhập cao và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ nhân viên.

– Cung cấp các sản phẩm chất lượng, hiệu quả với giá cả hợp lý, phong cách tận tâm phục vụ khách hàng.

– Luôn luôn quan tâm chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng;