Siro bổ sung Vitamin D3- Sản xuất bởi Dolexphar

Vitamin D3

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin D3

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH XNK Quốc tế Canadas Pharma

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Mô tả

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin D3

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH XNK Quốc tế Canadas Pharma

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar