Viên nang mềm giúp giảm xơ vữa động mạch- Sản xuất bởi Dolexphar

Omega USA Denali 369

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe USA Denali Omega 3 6 9

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH XNK Quốc tế Canadas Pharma

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Mô tả

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe USA Denali Omega 3 6 9

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH XNK Quốc tế Canadas Pharma

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar