Viên nén dạ dày giảm trào ngược dạ dày- Sản xuất bởi Dolexphar

Curmin Bình vị Tab

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống dạ dày curmin Bình vị Tab

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Vira Health

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Mô tả

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống dạ dày curmin Bình vị Tab

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Vira Health

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar