Viên nang mềm hỗ trợ giải độc gan, bổ gan, thanh nhiệt- Sản xuất bởi Dolexphar

Amzuzu Gold

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Amzuzu

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty Cổ phần Dược phẩm DHA

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Mô tả

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Amzuzu

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty Cổ phần Dược phẩm DHA

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar