Danh mục
Giải thưởng

Dolexphar đã vinh dự được đánh giá là nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP- THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE do Cục An toàn Thực phẩm- Bộ Y Tế cấp; chứng nhận ISO 22000 và HACCP do Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng cấp

 

Chứng nhận tiêu chuẩn GMP

 

 

Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

 

 

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2005

 

 

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP