Đăng ký, công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

Danh mục
Đăng ký, công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

Căn cứ theo cơ sở pháp lý của Bộ Y Tế về thủ tục công bố chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu dược phẩm và tư vấn, sản xuất gia công thực phẩm chức năng, Dolexphar sẵn sàng cung cấp đăng ký công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng.

Với tiêu chí: Đúng quy định – Nhanh chóng – Chi phí thấp, dịch vụ Tư vấn đăng ký công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của  Dolexphar bao gồm:

  • Công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩmthực phẩm chức năng sản xuất trong nước;
  • Công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩmthực phẩm chức năng nhập khẩu;
  • Công bố phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhập khẩu;
  • Công bố phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong nước;
  • Công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu;
  • Công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm sản xuất trong nước;